Statistikkområde

Svalbard: Natur og miljø

Alt innhold for delområdet natur og miljø

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • The economy of the North – ECONOR 2020

  Statistiske analyser 167

  I "The Economy of the North ECONOR 2020" rapporterer et internasjonalt nettverk om nordområdenes økonomi, koordinert av Statistisk sentralbyrå (SSB) i samarbeid med CICERO Senter for klimaforskning og Laval universitetet i Québec i Canada.

  Publikasjon
 • Mer farlig avfall i 2019

  Det ble levert inn cirka 1,61 millioner tonn farlig avfall til godkjent behandling i 2019. Det er 4 prosent økning sammenlignet med året før.

  Artikkel
 • Mindre farlig avfall for første gang på ni år

  Det ble levert inn cirka 1,54 millioner tonn farlig avfall til godkjent behandling i 2018. Det er nærmere 7 prosent mindre enn året før og første nedgang siden 2009.

  Artikkel
 • En sjettedel av Fastlands-Norge er vernet

  Vernede områder omfattet 17 prosent av Fastlands-Norges landareal per 2016 - tre ganger mer enn ved årtusenskiftet. I 2016 fikk Norge 2 nye nasjonalparker og flere nye naturreservater. Hvor mye land som er vernet, varierer sterkt fra fylke til fylke.

  Artikkel
 • The Economy of the North 2015

  Statistiske analyser 151

  The objective of The Economy of the North 2015 is to present a comprehensive overview of the economy of the circumpolar Arctic, including the traditional production activities of the indigenous peoples.

  Publikasjon
 • Dette er Svalbard 2016

  En bred og lettfattelig fremstilling av samfunn, næringsliv, natur og miljø.

  Publikasjon
 • Mildere på Svalbard

  Artikkelen beskriver natur- og miljøforholdene på Svalbard. Du kan blant annet lese om klima, isforhold, forurensning, transportaktivitet, jakt, fangst og indikator-arter. 

  Artikkel