Mekling for foreldre2013

Statistikken publiseres fra 2015 sammen med Familievern.

Innhold

Arkiv for Mekling for foreldre - årlig

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
26. juni 2014 2013 Familievernkontorene tar en økende andel av meklingssakene
11. juni 2013 2012 Færre meklinger
28. juni 2012 2011 Flere meklinger ved familievernkontorene
6. juli 2011 2010 Mindre bruk av eksterne meklere
29. juni 2010 2009 Flere saker og lengre kø i familievernet
29. juni 2009 2008 Stadig flere meklinger ved samboerbrudd
3. juni 2008 2007 Mange meklinger ved samboerbrudd