159811_tabell_not-searchable
/sosiale-forhold-og-kriminalitet/statistikker/meklingfam/aar
159811_tabell
statistikk
2014-06-26T10:00:00.000Z
Sosiale forhold og kriminalitet
no
true

Mekling for foreldre2013

Statistikken publiseres fra 2015 sammen med Familievern.

Innhold

Publisert:

Tabeller

Liste med Tabeller
NummerTabellens tittelNytt vinduExcelCSV
Tabell 1Avsluttede meklinger, etter meklingsinstans, region og årsak til mekling.fullscreen-iconAvsluttede meklinger, etter meklingsinstans, region og årsak til mekling.excel-iconAvsluttede meklinger, etter meklingsinstans, region og årsak til mekling.csv-iconAvsluttede meklinger, etter meklingsinstans, region og årsak til mekling.
Tabell 2Avsluttede meklinger, etter årsak til mekling, meklingsinstans og fylke.fullscreen-iconAvsluttede meklinger, etter årsak til mekling, meklingsinstans og fylke.excel-iconAvsluttede meklinger, etter årsak til mekling, meklingsinstans og fylke.csv-iconAvsluttede meklinger, etter årsak til mekling, meklingsinstans og fylke.
Tabell 3Avsluttede meklinger, etter tid fra begjæring om mekling til første time, meklingsinstans og fylke.fullscreen-iconAvsluttede meklinger, etter tid fra begjæring om mekling til første time, meklingsinstans og fylke.excel-iconAvsluttede meklinger, etter tid fra begjæring om mekling til første time, meklingsinstans og fylke.csv-iconAvsluttede meklinger, etter tid fra begjæring om mekling til første time, meklingsinstans og fylke.
Tabell 4Avsluttede meklinger, etter timer, meklingsinstans og fylke.fullscreen-iconAvsluttede meklinger, etter timer, meklingsinstans og fylke.excel-iconAvsluttede meklinger, etter timer, meklingsinstans og fylke.csv-iconAvsluttede meklinger, etter timer, meklingsinstans og fylke.
Tabell 5Avsluttede meklinger, etter varighet fra første time til meklingen er avsluttet, meklingsinstans og fylke.fullscreen-iconAvsluttede meklinger, etter varighet fra første time til meklingen er avsluttet, meklingsinstans og fylke.excel-iconAvsluttede meklinger, etter varighet fra første time til meklingen er avsluttet, meklingsinstans og fylke.csv-iconAvsluttede meklinger, etter varighet fra første time til meklingen er avsluttet, meklingsinstans og fylke.
Tabell 6Avsluttede meklinger gjennomført av eksterne meklere, etter type mekler og fylke.fullscreen-iconAvsluttede meklinger gjennomført av eksterne meklere, etter type mekler og fylke.excel-iconAvsluttede meklinger gjennomført av eksterne meklere, etter type mekler og fylke.csv-iconAvsluttede meklinger gjennomført av eksterne meklere, etter type mekler og fylke.

For flere tabeller: Gå til statistikkbanken