414402_not-searchable
/sosiale-forhold-og-kriminalitet/statistikker/lovbrudda/aar
414402
statistikk
2020-06-24T08:00:00.000Z
Sosiale forhold og kriminalitet;Svalbard
no
lovbrudda, Anmeldte lovbrudd og ofre, lovbrudd, kriminalitet, straffesaker, lovbruddsgrupper, vinningskriminalitet, narkotikakriminalitet, voldskriminalitet, lovbruddstyper, tyveri, drap, voldtektKriminalitet og rettsvesen, Sosiale forhold og kriminalitet, Sosiale forhold og kriminalitet, Svalbard
false

Anmeldte lovbrudd og ofre2019

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Anmeldte lovbrudd etter lovbruddsgruppe, og personofre for lovbrudd. Antall
2019
Anmeldte lovbrudd, i alt310 120
¬ Eiendomstyveri94 966
¬ Annet vinningslovbrudd28 869
¬ Eiendomsskade17 651
¬ Vold og mishandling38 013
¬ Seksuallovbrudd6 744
¬ Rusmiddellovbrudd41 873
¬ Ordens- og integritetskrenkelse34 304
¬ Trafikkovertredelse43 188
¬ Annet lovbrudd4 512
 
Anmeldte lovbrudd med personofre, i alt152 804
Personofre for anmeldte lovbrudd, i alt141 879
Personofre for eiendomstyveri i alt67 178
Personofre for vold og mishandling i alt32 948