Barnevern2012

Innhald

Arkiv for Barnevern - årleg

Liste med Tidlegare publiseringar
Publiseringsdato Måleperiode Nyheitstittel
20. september 2005 2004 9 900 barn var nye i barnevernet siste år
25. august 2004 2003 36 000 barn med tiltak frå barnevernet
14. oktober 2003 2002 Fleire barn får hjelp
8. august 2002 2001 33 300 barn med barnevernstiltak
15. august 2001 2000 Fleire barn mottok tiltak
16. august 2000 1999 Fleire barn plassert i omsorg
26. august 1999 1998 Flere barn med barnevernstiltak

For tidlegare publiseringer sjå også: Barnevernsundersøkingar og Barnevernspersonell.