SSBs publikasjoner

Treff (9231)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Svakere innenlandsk gjeldsvekst Artikler Bank og finansmarked
Sterk økning i miljøavgiftene Artikler Natur og miljø
Årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten: En kvalitetsvurdering av årsverk fordelt mellom de ulike deltjenestene i 2017 Notater 2019/34 Helse
Tannregulering blant barn og unge: En analyse av behandlingsforløp og sosioøkonomiske forskjeller Rapporter 2019/27 Helse
Stadig mer alternativt drivstoff i transport Artikler Energi og industri
Oppdatert analysedatasett Artikler Natur og miljø
37 døde i arbeidsulykker i fjor Artikler Helse, Arbeid og lønn
Flere reiste med jernbane Artikler Transport og reiseliv
Mindre fengsling i 2017 Artikler Sosiale forhold og kriminalitet
Trade-offs between carbon sequestration, landscape aesthetics and biodiversity in a cost-benefit analysis of land use options in Norway Discussion Papers no. 915 Nasjonalregnskap og konjunkturer
Fleire arbeidslause Artikler Arbeid og lønn
Nedgang i eksportprisen for fersk laks Artikler Utenriksøkonomi
Spansk mest populært i skolen – mindre utbredt blant voksne Artikler Utdanning
Nedgang i antall norskprøver Artikler Utdanning, Innvandring og innvandrere
Flere reiste kollektivt – men bilen dominerer fortsatt Artikler Transport og reiseliv