SSBs publikasjoner

Treff (9748)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Oppgang i varekonsumet Artikler Varehandel og tjenesteyting, Nasjonalregnskap og konjunkturer, Inntekt og forbruk
Kraftig oppgang i detaljhandelen i april Artikler Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk
USA investerer stort i Norge via andre land Artikler Utenriksøkonomi
Nedgang i sysselsettingen Artikler Arbeid og lønn,
Hvordan går det med innvandrere som fullfører en bachelor- eller mastergrad i Norge? Rapporter 2020/21 Utdanning, Innvandring og innvandrere
Reiseaktiviteten kraftig redusert etter koronautbruddet Artikler Transport og reiseliv, Kultur og fritid
Slik ser befolkningen i Norge ut Artikler Befolkning
Reiserestriksjoner slår kraftig ut på grensehandelen Artikler Varehandel og tjenesteyting
Økning i bruttofrakter for utenriks sjøfart Artikler Transport og reiseliv
Kvar bit storlaksen best? Artikler Jord, skog, jakt og fiskeri
Svært svak folkevekst Artikler Befolkning, Innvandring og innvandrere
Lav eksport siden påske Artikler Utenriksøkonomi
Kraftig nedgang i noterte aksjer Artikler Bank og finansmarked
Rekordstore nettoinnløsninger i verdipapirfond Artikler Bank og finansmarked
Vesentleg auke i eksportprisen for fersk laks Artikler Utenriksøkonomi