SSBs publikasjoner

Treff (8108)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Alkoholomsetningen økte i 1. kvartal Artikler Varehandel og tjenesteyting
Kompetanseprofil for lærere i videregående skole: Hovedresultater 2017 Rapporter 2018/19 Utdanning
Lærerkompetanse i videregående opplæring: Dokumentasjonsrapport Notater 2018/26 Utdanning
Rusundersøkelsen 2017: Dokumentasjonsrapport Notater 2018/25 Helse
Konjunkturoppgangen er skjør Konjunkturtendensene Nasjonalregnskap og konjunkturer
Produksjonen i industrien marginalt ned Artikler Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer
Industriomsetningen noe ned Artikler Energi og industri
Ringvirkninger av petroleumsnæringen i norsk økonomi: Basert på endelige nasjonalregnskapstall for 2015 Rapporter 2018/18 Nasjonalregnskap og konjunkturer, Energi og industri
Stabil utvikling i husholdningenes sparing Artikler Nasjonalregnskap og konjunkturer
Vesentleg nedgang i eksportprisen for fersk laks Artikler Utenriksøkonomi
Drosjene kjører mindre Artikler Transport og reiseliv
Økt overskudd på driftsbalansen Artikler Utenriksøkonomi, Nasjonalregnskap og konjunkturer
Fortsatt lave renter Artikler Bank og finansmarked
Studielån og deltidsjobb langt vanligere i Norden enn i resten av Europa Artikler Utdanning
Fleire kyr og oksar Artikler