SSBs publikasjoner

Treff (9094)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Er religiøse innvandrere mindre integrert? SSB analyse Befolkning, Kultur og fritid
Hvem etablerer eget foretak?: Om etablerere og etableringer i Norge Notater 2019/28 Virksomheter, foretak og regnskap
Uendret innenlandsk gjeldsvekst Artikler Bank og finansmarked
Oppgang på Vestlandet Artikler Transport og reiseliv, Svalbard
Grønt skifte og andre endringer Artikler Natur og miljø
Dette kan bonden gjøre for å redusere utslipp av ammoniakk SSB analyse Natur og miljø, Jord, skog, jakt og fiskeri
The impact of public R&D support on firms' patenting Discussion Papers no. 911 Nasjonalregnskap og konjunkturer
Stor nedgang i eksportprisen for fersk laks Artikler Utenriksøkonomi
Registerbasert byggstatistikk: Dokumentasjon og videre arbeid Notater 2019/27 Bygg, bolig og eiendom
Energy in the SNOW model: Description of production and consumption of energy in Norway in the base year 2013 Rapporter 2019/22 Nasjonalregnskap og konjunkturer, Energi og industri
Nedgang i detaljhandelen Artikler Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk
Biler trakk opp varekonsumet i juni Artikler Varehandel og tjenesteyting, Nasjonalregnskap og konjunkturer, Inntekt og forbruk
Transportarbeidet øker fortsatt Artikler Transport og reiseliv
Mer gods fraktet på sjøen Artikler Transport og reiseliv
Eksportører av olje, kull og gass kan gjøre mer for klimaet Artikler Natur og miljø