SSBs publikasjoner

Treff (10169)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Økt detaljhandel i oktober Artikler Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk
Dempet jobbfall også i oktober Artikler Arbeid og lønn
Mindre fangst i sjølaksefisket Artikler Jord, skog, jakt og fiskeri
Flere fartsbøter, færre straffet for tyveri og narkotika Artikler Sosiale forhold og kriminalitet
Innenlandsreiser økte kraftig i 3. kvartal Artikler Transport og reiseliv, Kultur og fritid
Fedre jobber mest og tjener best Artikler Arbeid og lønn
Auke i sysselsettinga Artikler Arbeid og lønn,
Noko auke i eksportprisen for fersk laks Artikler Utenriksøkonomi
Svært lav grensehandel Artikler Varehandel og tjenesteyting
Nær halvparten av overføringsflyktningene har vedvarende lavinntekt Artikler Befolkning, Innvandring og innvandrere
Veksten i antall etablerere flater ut Artikler Virksomheter, foretak og regnskap
Integrering av innvandrere i Norge: Begreper, indikatorer og variasjoner mellom grupper Rapporter 2020/44 Befolkning, Innvandring og innvandrere
Innvandringa opp att i tredje kvartal Artikler Befolkning, Innvandring og innvandrere
Mer netthandel med koronatiltak Artikler Varehandel og tjenesteyting, Nasjonalregnskap og konjunkturer
Produksjonsmessige endringer i overnattingsstatistikken Notater 2020/42 Transport og reiseliv