SSBs publikasjoner

Treff (8759)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Hvorfor lager SSB prognoser for utviklingen i norsk økonomi? Konjunkturtendensene Nasjonalregnskap og konjunkturer
Gjelden til norske familier vokser mindre enn før Artikler Inntekt og forbruk, Nasjonalregnskap og konjunkturer
Produksjonsauken i industrien held fram Artikler Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer
Andelen som dør, har aldri vært mindre Artikler Befolkning
Estimering av leieinntekter fra næringseiendom: Oppdatert med tall for 2017 Notater 2019/11 Priser og prisindekser, Bygg, bolig og eiendom
Leietagere i kommunal bolig får sosialhjelp lenger enn boligeiere SSB analyse Sosiale forhold og kriminalitet
Fruktbarheten fortsetter å synke Artikler Befolkning
Maskinindustri bidrar til økt omsetning i industrien Artikler Energi og industri
Fruktbarheten til innvandrerkvinner går ned Artikler Befolkning, Innvandring og innvandrere
Videregående opplæring størst på nettskolene Artikler Utdanning
Vekst i husholdningenes disponible realinntekt Artikler Nasjonalregnskap og konjunkturer
Likestillingen i din kommune Artikler Befolkning
Uflaks med eksamenstrekningen i videregående skole fører til frafall Artikler Utdanning
Mindre alkohol omsatt i 4. kvartal 2018 Artikler Varehandel og tjenesteyting
Svak rente- og stønadsbalanse Artikler Utenriksøkonomi, Nasjonalregnskap og konjunkturer