SSBs publikasjoner

Treff (9924)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
85 prosent færre flypassasjerer i 2. kvartal Artikler Transport og reiseliv
Mindre grensetransport for norske lastebiler Artikler Transport og reiseliv
Koronarelatert fall i bygge- og anleggsaktiviteten i 2. kvartal Artikler Bygg, bolig og eiendom
4,4 prosent færre jobber Artikler
Svak nedgang i eksportprisen for fersk laks Artikler Utenriksøkonomi
Innvandrerledigheten på nesten 14 prosent Artikler Arbeid og lønn, Innvandring og innvandrere
Stort kjønnsgap i høyere utdanning blant unge Artikler Utdanning
Sveits på pristoppen i Europa, Norge nummer tre Artikler Priser og prisindekser
Matvarepriser preget KPI i juli Artikler Priser og prisindekser, Inntekt og forbruk
Energivarer trekker PPI i hver sin retning Artikler Priser og prisindekser, Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer
Den europeiske statistikkonkurransen 2021 SSB skole Utdanning
Svakere innenlandsk gjeldsvekst Artikler Bank og finansmarked
Eksporten opp mot fjorårets nivå Artikler Utenriksøkonomi
Omsetningen i industrien falt kraftig i 2. kvartal Artikler Energi og industri
Marginal auke i industriproduksjonen i juni Artikler Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer