Statistikkområde

Priser og prisindekser: Boligpriser og boligprisindekser

Alt innhold for delområdet boligpriser og boligprisindekser

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Slik beregnes eiendomsskatt på bolig

  Eiendomsskatt kreves inn av kommunen, og fastsettes ut fra boligens beregnede markedsverdi. Mange kommuner bruker Skatteetatens beregnede boligverdier, som er basert på data fra SSB.

  Artikkel
 • Slik beregnes formuesskatt og formuesverdi på bolig

  Formuesverdi på bolig er en gitt prosentandel av en beregnet markedsverdi på boligen. Formuesverdien står oppført i skattemeldingen din og inngår i grunnlaget for formuesskatt.

  Artikkel
 • Økte prisforskjeller mellom nye og brukte eneboliger i Akershus

  I Akershus kostet en brukt enebolig 79 prosent av en ny enebolig i 2018. Dette er en nedgang fra 84 prosent året før. Pris per kvadratmeter ligger på over 45 800 kroner i Akershus, som er den høyeste etter Oslos 66 500 kroner.

  Artikkel
 • Nye boliger dyrere

  Fra 4. kvartal 2017 til samme kvartal 2018 ble nye boliger i gjennomsnitt 4,3 prosent dyrere.

  Artikkel
 • Estimering av leieinntekter fra næringseiendom

  Notater 2019/11

  Formålet med publikasjonen er å gi en detaljert dokumentasjon av den modellen som SSB har estimert til å beregne leieinntekter fra næringseiendom i Norge.

  Publikasjon
 • Modell for beregning av boligformue

  Notater 2019/10

  Statistisk sentralbyrå har laget en metode for å beregne markedsverdier for boliger i Norge.

  Publikasjon
 • Svak prisutvikling for brukte boliger

  Prisene på brukte boliger økte med 0,3 prosent fra 3. til 4. kvartal 2018 når man justerer for sesongvariasjoner. Den største økningen har vi i Trondheim: 2,7 prosent.

  Artikkel
 • Oslo og Bærum på husleigetoppen

  Det er store geografiske skilnader i husleigenivået her til lands. I Oslo og Bærum er husleigene over 30 prosent høgare enn landsgjennomsnittet.

  Artikkel
 • Prisoppgang på nye boliger

  Prisene på nye boliger økte med 4,2 prosent fra 3. kvartal 2017 til 3. kvartal 2018.

  Artikkel
 • Stabil prisutvikling på brukte boliger

  Prisene på brukte boliger økte med 0,4 prosent fra 2. til 3. kvartal når man justerer for sesongvariasjoner. I Trondheim sank prisene derimot 1,2 prosent.

  Artikkel
 • Prisene på nye boliger uendret

  Nyboligprisene totalt har holdt seg på omtrent samme nivå i 2. kvartal 2018 som i 2. kvartal i fjor. Mens det har vært prisoppgang for nye eneboliger, har det vært en nedgang for prisene på nye flerboliger i denne perioden.

  Artikkel
 • Boligprisene opp 2,2 prosent

  Justert for sesongvariasjoner økte prisene på brukte boliger med 2,2 prosent fra 1. til 2. kvartal 2018. Bare Stavanger opplevde at prisene gikk ned: 0,4 prosent.

  Artikkel
 • Stabile priser på nye boliger

  Prisene på nye boliger har holdt seg relativt stabile siste år, med en økning på 0,6 prosent fra 1. kvartal 2017 til samme kvartal i 2018.

  Artikkel
 • Boligprisene ned 0,3 prosent

  Prisene på brukte boliger sank med 0,3 prosent i 1. kvartal 2018. Nedgangen var størst i Trøndelag utenom Trondheim, der prisene falt med 4,9 prosent.

  Artikkel
 • Hvorfor spriker boligprisindeksene til Eiendom Norge og SSB?

  Boligprisindeksene til Eiendom Norge og SSB måler på hver sin måte prisutviklingen på brukte boliger på landsbasis. Her får du vite hvorfor indeksene spriker.

  Artikkel