Nye boliger dyrere

Publisert:

Prisene på nye boliger har i gjennomsnitt økt med 5,6 prosent fra 3. kvartal 2018 til 3. kvartal 2019. Til sammenligning økte prisene på brukte boliger med 2,3 prosent fra 3. kvartal 2018 til 3. kvartal 2019.

Både nye eneboliger og nye flerboliger har blitt dyrere siden 3. kvartal i 2018, viser statistikken Prisindeks for nye boliger. Prisene på nye blokkleiligheter og småhus økte med 6,3 prosent fra samme kvartal i fjor. Fra 2. kvartal til 3. kvartal 2019 var det imidlertid en nedgang i prisnivået på 1,8 prosent. Prisene er målt på salgstidspunktet.

Nye eneboliger har hatt en prisstigning på 3,9 prosent fra 3. kvartal 2018 til 3. kvartal 2019. I 3. kvartal var det en nedgang i prisene på 2,5 prosent. Prisene er målt på ferdigstillelsestidspunktet. 

Figur 1. Prisindeks for nye boliger. 2015=100

Enebolig Flerbolig
1. kv.2011 81.2 79.9
2. kv. 2011 84.9 79.6
3. kv. 2011 86.4 79.3
4. kv. 2011 86.1 84.9
1. kv. 2012 86.9 84.6
2. kv. 2012 89.3 88.5
3. kv. 2012 90.7 85.9
4. kv. 2012 89.4 90.5
1. kv. 2013 90.5 93.2
2. kv. 2013 90.1 93
3. kv. 2013 91.8 93.6
4. kv. 2013 95.4 90.5
1. kv. 2014 94.4 90
2. kv. 2014 96.0 94.6
3. kv. 2014 97.9 94.5
4. kv. 2014 96.5 95.7
1. kv. 2015 97.5 98.6
2. kv. 2015 101.3 98.9
3. kv. 2015 99.9 101.1
4. kv. 2015 101.3 101.4
1. kv. 2016 101.6 102.3
2. kv. 2016 103.9 108.3
3.kv 2016 103.4 111.1
4. kv 2016 103.6 116.6
1.kv. 2017 103.4 118
2. kv. 2017 104.8 118.5
3.kv. 2017 107.7 112.5
4.kv. 2017 107.2 118.3
1.kv. 2018 107.2 117.1
2.kv. 2018 109.4 115.7
3.kv. 2018 109.0 118.6
4.kv. 2018 109.9 124.3
1.kv. 2019 111.0 125.2
2.kv. 2019 116.2 128.4
3.kv. 2019 113.3 126.1

Kontakt