Slik beregnes formuesskatt og formuesverdi på bolig

Publisert:

Formuesverdi på bolig er en gitt prosentandel av en beregnet markedsverdi på boligen. Formuesverdien står oppført i skattemeldingen din og inngår i grunnlaget for formuesskatt.

Skatteetaten beregner markedsverdien på din bolig ut fra SSBs beregningsmodell for boligverdi. Modellen tar utgangspunkt i boligens beliggenhet (fylke, kommune, bydel), størrelse, byggeår og type bolig.

Du kan lese mer om hvordan SSB beregner boligverdi her.

Ut fra den beregnede markedsverdien fastsetter Skatteetaten formuesverdien på din bolig. Formuesverdien utgjør en gitt prosentandel av antatt markedsverdi. For 2019 er denne satsen satt til 25 prosent for boliger du selv eier og bor i (primærbolig), og 90 prosent for andre boliger du eier (sekundærbolig).

Formuesverdien blir forhåndsutfylt av Skatteetaten i skattemeldingen din. Normalt vil også opplysninger om boligens areal, byggeår og type bolig fremgå av skattemeldingen. Dersom noen av disse opplysningene er feil eller ufullstendige kan du selv endre disse på Skatteetatens nettsider. Du kan også få endret formuesverdien dersom du kan dokumentere at den overstiger 30 prosent av boligens markedsverdi.

I tilfeller der eier av eiendommen har krevd formuesverdien nedsatt, vil beregnet markedsverdi være basert på faktisk dokumentert markedsverdi.

Formuesskatt beregnes av din netto formue. Formuesverdien som står oppført i skattemeldingen din inngår i grunnlaget for beregningen av formuesskatt. Følg lenken under for å lese mer om satser og innslagspunkter for formuesskatt.