Økte prisforskjeller mellom nye og brukte eneboliger i Akershus

Publisert:

I Akershus kostet en brukt enebolig 79 prosent av en ny enebolig i 2018. Dette er en nedgang fra 84 prosent året før. Pris per kvadratmeter ligger på over 45 800 kroner i Akershus, som er den høyeste etter Oslos 66 500 kroner.

I 2018 var kvadratmeterpris for en brukt enebolig i gjennomsnitt 70 prosent av pris per kvadratmeter for en ny enebolig. Prisforskjellen er nesten uforandret siden 2015.

Eneboliger fullført i 2018 kostet i gjennomsnitt nærmere 35 900 kroner per kvadratmeter inklusive tomt. Det er en økning på 2,5 prosent fra året før. Brukte boliger omsatt i 2018 hadde en gjennomsnittlig pris per kvadratmeter på vel 24 900 kroner.

Nesten 2,5 ganger så høy pris i Oslo som i Finnmark

Det er store regionale forskjeller i prisforholdet mellom nye og brukte eneboliger, viser statistikken over kvadratmeterpris. I Oslo var prisen for en brukt bolig 88 prosent av prisen for en ny enebolig. Det er litt større avstand enn året før da forholdet mellom ny og brukt enebolig var 91 prosent. Gjennomsnittsprisene på nye eneboliger i 2018 var 66 500 kroner per kvadratmeter.

Av de andre storbyene hadde Stavanger de nest høyeste prisene på nye eneboliger i 2018 med knapt 45 800 kroner per kvadratmeter. Bruktprisene her er 68 prosent av nyprisene.  I Bergen og Trondheim ligger bruktpris på 76 prosent av nypris.

Figur 1. Gjennomsnittlig kvadratmeterpris for brukte og nye eneboliger, etter fylke. 2018

Nye eneboliger Brukte eneboliger
Finnmark 28424 20349
Vest-Agder 29787 19825
Aust-Agder 30524 19083
Oppland 30601 18006
Sogn og Fjordane 30841 17960
Østfold 32038 23839
Hedmark 32212 18311
Møre og Romsdal 32515 17981
Trøndelag 32663 21990
Telemark 32907 18095
Troms 34325 23968
Nordland 34681 19764
Rogaland 34877 23687
Hordaland 35154 25786
Buskerud 36043 25847
Vestfold 37722 25433
Akershus 45834 35985
Oslo 66499 58761

Pris per kvadratmeter for nye eneboliger varierer fra den laveste på vel 28 400 kroner i Finnmark til høyest i Oslo. I Finnmark har kvadratmeterprisene på nye eneboliger økt med 14 prosent fra 2017 til 2018. Tilsvarende økning har det vært i Telemark.

Kontakt