199089_not-searchable
/priser-og-prisindekser/statistikker/vppi/maaned
199089
statistikk
2015-04-10T10:00:00.000Z
Priser og prisindekser;Energi og industri;Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
vppi, Vareprisindeks for industrinæringene (opphørt), prisutvikling, inflasjon, hjemmemarked, eksportmarked, olje- og gassutvinning, bergverksdrift, gruvedrift, kraftforsyning, konjunkturindikator, innsatsvarer, energivarer, konsumvarer, investeringsvarer, metallindustri, næringsmiddelindustri, oljeraffinering, maskinindustriEnergi, Industri og bergverksdrift, Konjunkturer, Olje og gass, Produsent- og engrosprisindekser, Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer, Priser og prisindekser
false

Vareprisindeks for industrinæringene (opphørt)mars 2015

Denne statistikken er opphørt, men de samme tallene finnes i denne statistikken Produsentprisindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Tallene for 'vareprisindeksen for industrinæringene' publiseres månedlig i Statistikkbanken.

Vareprisindeksen for industrinæringene. 2000=100
ProsentIndeksVekter1
Mars 2015 / Februar 2015Mars 2015 / Mars 2014Mars 2015
1Vektene oppdateres årlig og gjelder for hele året.
Næring
Utvinning, bergverk, industri og kraftforsyning1,3-6,1232,31 000,0
Utvinning og utvinningstjenester2,7-12,6332,3460,7
Bergverksdrift0,00,0169,09,0
Industri0,8-0,2160,2488,6
Nærings-, drikkevare og tobakksindustri0,47,7165,7106,4
Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri5,1-15,7185,7125,4
Metallindustri2,426,7201,939,1
Maskinindustri-4,6-0,4151,952,8
Kraftforsyning-7,4-2,0213,941,7