147981_not-searchable
/priser-og-prisindekser/statistikker/vppi/maaned
147981
statistikk
2014-11-10T10:00:00.000Z
Priser og prisindekser;Energi og industri;Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
vppi, Vareprisindeks for industrinæringene (opphørt), prisutvikling, inflasjon, hjemmemarked, eksportmarked, olje- og gassutvinning, bergverksdrift, gruvedrift, kraftforsyning, konjunkturindikator, innsatsvarer, energivarer, konsumvarer, investeringsvarer, metallindustri, næringsmiddelindustri, oljeraffinering, maskinindustriEnergi, Industri og bergverksdrift, Konjunkturer, Olje og gass, Produsent- og engrosprisindekser, Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer, Priser og prisindekser
false

Vareprisindeks for industrinæringene (opphørt)15. oktober 2014

Denne statistikken er opphørt, men de samme tallene finnes i denne statistikken Produsentprisindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Tallene for 'vareprisindeksen for industrinæringene' publiseres månedlig i Statistikkbanken.

Vareprisindeksen for industrinæringene. 2000=100
ProsentIndeksVekter1
Oktober 2014 / September 2014Oktober 2014 / Oktober 2013Oktober 2014
1Vektene oppdateres årlig og gjelder for hele året.
Næring
Utvinning, bergverk, industri og kraftforsyning-0,2-3,4241,41 000,0
Utvinning og utvinningstjenester0,6-7,8355,6479,1
Bergverksdrift-0,95,1172,811,5
Industri-0,21,7162,1463,0
Nærings-, drikkevare og tobakksindustri0,14,6157,098,8
Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri-1,3-5,0212,6135,4
Metallindustri0,216,1180,936,8
Maskinindustri1,33,4156,442,0
Kraftforsyning-6,7-14,8228,346,4