437036
/priser-og-prisindekser/statistikker/bkibol/maaned
437036
statistikk
2021-03-12T08:00:00.000Z
Priser og prisindekser;Bygg, bolig og eiendom
no
bkibol, Byggjekostnadsindeks for bustader, byggekostnadsindeks, byggjekostnadar, arbeidskraftkostnader, materialkostnader, einebustader, bustadblokker, arbeidstype, elektrikararbeid, røyrleggjararbeid, grunnarbeid, materialtype, betong, armeringsstål, trelast, byggindeks, indeksreguleringByggekostnadsindekser , Bolig og boforhold, Bygg og anlegg, Bygg, bolig og eiendom, Priser og prisindekser
false

Byggjekostnadsindeks for bustaderfebruar 2021

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Byggjekostnadsindeks for bustader. 2015=100
Februar 2021
Endring frå førre månad, prosentEndring frå førre år, prosentIndeks
1Byggjekostnadsindeks for bustader i alt er ein vege indeks av einebustader av tre og bustadblokker.
2Lønnskostnader for årets 1., 2., 3., og 4. kvartal reknes inn i byggjekostnadene for høvesvis mai, august, november og februar. Frå og med augustindeksen 2018 vert tala henta frå SSB sin kvartalsvise arbeidskostnadsindeks (AKI) med data frå a-ordninga.
Bustader i alt10,03,5116,8
Bustader i alt, arbeidskraft2-0,41,6113,2
Bustader i alt, materialar1,25,6120,4
Einebustader av tre, i alt-0,32,7116,0
Einebustader av tre, materialar1,24,9119,4
Einebustader av tre, byggjearbeid unnateke stein-, jord- og sementarbeid0,03,4117,0
Einebustader av tre, byggjearbeid unnateke stein-, jord- og sementarbeid, materialar1,35,5120,3
Bustadblokker, i alt0,44,7118,0
Bustadblokker, materialar1,36,7121,9

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB