391811
/priser-og-prisindekser/statistikker/bkibol/maaned
391811
statistikk
2020-10-09T08:00:00.000Z
Priser og prisindekser;Bygg, bolig og eiendom
no
bkibol, Byggjekostnadsindeks for bustader, byggekostnadsindeks, byggjekostnadar, arbeidskraftkostnader, materialkostnader, einebustader, bustadblokker, arbeidstype, elektrikararbeid, røyrleggjararbeid, grunnarbeid, materialtype, betong, armeringsstål, trelast, byggindeks, indeksreguleringByggekostnadsindekser , Bolig og boforhold, Bygg og anlegg, Bygg, bolig og eiendom, Priser og prisindekser
false

Byggjekostnadsindeks for bustaderseptember 2020

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Byggjekostnadsindeks for bustader. 2015=100
September 2020
Endring frå førre månad, prosentEndring frå førre år, prosentIndeks
1Byggjekostnadsindeks for bustader i alt er ein vege indeks av einebustader av tre og bustadblokker.
2Lønnskostnader for årets 1., 2., 3., og 4. kvartal reknes inn i byggjekostnadene for høvesvis mai, august, november og februar. Frå og med augustindeksen 2018 vert tala henta frå SSB sin kvartalsvise arbeidskostnadsindeks (AKI) med data frå a-ordninga.
Bustader i alt10,12,6115,0
Bustader i alt, arbeidskraft20,02,3113,6
Bustader i alt, materialar0,34,2118,0
Einebustader av tre, i alt0,23,1115,6
Einebustader av tre, materialar0,65,0118,5
Einebustader av tre, byggjearbeid unnateke stein-, jord- og sementarbeid0,33,8116,6
Einebustader av tre, byggjearbeid unnateke stein-, jord- og sementarbeid, materialar0,75,7119,4
Bustadblokker, i alt-0,11,9114,3
Bustadblokker, materialar-0,33,3117,4

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB