391807
/priser-og-prisindekser/statistikker/bkibol/maaned
391807
statistikk
2020-08-14T08:00:00.000Z
Priser og prisindekser;Bygg, bolig og eiendom
no
bkibol, Byggjekostnadsindeks for bustader, byggekostnadsindeks, byggjekostnadar, arbeidskraftkostnader, materialkostnader, einebustader, bustadblokker, arbeidstype, elektrikararbeid, røyrleggjararbeid, grunnarbeid, materialtype, betong, armeringsstål, trelast, byggindeks, indeksreguleringByggekostnadsindekser , Bolig og boforhold, Bygg og anlegg, Bygg, bolig og eiendom, Priser og prisindekser
false

Byggjekostnadsindeks for bustaderjuli 2020

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Referanseår er endret fra 2000=100 til 2015=100 fra og med publisering av indeks for august 2019. Det betyr at alle indeksserier er omregnet slik at alle indekstall viser prisendringen relativt til det nye referanseåret, altså 2015 = 100. Dette gjelder også alle tilbakegående indekser. Se egen artikkel.

Byggjekostnadsindeks for bustader. 2015=100
Juli 2020
Endring frå førre månad, prosentEndring frå førre år, prosentIndeks
1Byggjekostnadsindeks for bustader i alt er ein vege indeks av einebustader av tre og bustadblokker.
2Lønnskostnader for årets 1., 2., 3., og 4. kvartal reknes inn i byggjekostnadene for høvesvis mai, august, november og februar. Frå og med augustindeksen 2018 vert tala henta frå SSB sin kvartalsvise arbeidskostnadsindeks (AKI) med data frå a-ordninga.
Bustader i alt10,32,8114,7
Bustader i alt, arbeidskraft20,02,8112,6
Bustader i alt, materialar1,04,3118,2
Einebustader av tre, i alt0,23,0114,9
Einebustader av tre, materialar0,64,2117,7
Einebustader av tre, byggjearbeid unnateke stein-, jord- og sementarbeid0,23,5115,7
Einebustader av tre, byggjearbeid unnateke stein-, jord- og sementarbeid, materialar0,64,6118,3
Bustadblokker, i alt0,42,5114,4
Bustadblokker, materialar1,74,6119,0

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB