391797
/priser-og-prisindekser/statistikker/bkibol/maaned
391797
statistikk
2020-03-12T08:00:00.000Z
Priser og prisindekser;Bygg, bolig og eiendom
no
bkibol, Byggjekostnadsindeks for bustader, byggekostnadsindeks, byggjekostnadar, arbeidskraftkostnader, materialkostnader, einebustader, bustadblokker, arbeidstype, elektrikararbeid, røyrleggjararbeid, grunnarbeid, materialtype, betong, armeringsstål, trelast, byggindeks, indeksreguleringByggekostnadsindekser , Bolig og boforhold, Bygg og anlegg, Bygg, bolig og eiendom, Priser og prisindekser
false

Byggjekostnadsindeks for bustaderfebruar 2020

Innhald

Publisert:

Oppdatert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Referanseår er endret fra 2000=100 til 2015=100 fra og med publisering av indeks for august 2019. Det betyr at alle indeksserier er omregnet slik at alle indekstall viser prisendringen relativt til det nye referanseåret, altså 2015 = 100. Dette gjelder også alle tilbakegående indekser. Se egen artikkel.

Byggjekostnadsindeks for bustader. 2015=100
Februar 2020
Endring frå førre månad, prosentEndring frå førre år, prosentIndeks
1Byggjekostnadsindeks for bustader i alt er ein vege indeks av einebustader av tre og bustadblokker.
2Lønnskostnader for årets 1., 2., 3., og 4. kvartal reknes inn i byggjekostnadene for høvesvis mai, august, november og februar. Frå og med augustindeksen 2018 vert tala henta frå SSB sin kvartalsvise arbeidskostnadsindeks (AKI) med data frå a-ordninga.
Bustader i alt10,01,9112,8
Bustader i alt, arbeidskraft20,42,2111,4
Bustader i alt, materialar-0,22,0114,0
Einebustader av tre, i alt0,22,1112,9
Einebustader av tre, materialar0,11,9113,8
Einebustader av tre, byggjearbeid unnateke stein-, jord- og sementarbeid0,32,1113,1
Einebustader av tre, byggjearbeid unnateke stein-, jord- og sementarbeid, materialar0,21,9114,0
Bustadblokker, i alt-0,41,5112,7
Bustadblokker, materialar-0,62,1114,2

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB