360918
/priser-og-prisindekser/statistikker/bkibol/maaned
360918
statistikk
2019-10-16T08:00:00.000Z
Priser og prisindekser;Bygg, bolig og eiendom
no
bkibol, Byggjekostnadsindeks for bustader, byggekostnadsindeks, byggjekostnadar, arbeidskraftkostnader, materialkostnader, einebustader, bustadblokker, arbeidstype, elektrikararbeid, røyrleggjararbeid, grunnarbeid, materialtype, betong, armeringsstål, trelast, byggindeks, indeksreguleringBolig og boforhold, Byggekostnadsindekser , Bygg og anlegg, Bygg, bolig og eiendom, Priser og prisindekser
false

Byggjekostnadsindeks for bustaderseptember 2019

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Referanseår er endret fra 2000=100 til 2015=100 fra og med publisering av indeks for august 2019. Det betyr at alle indeksserier er omregnet slik at alle indekstall viser prisendringen relativt til det nye referanseåret, altså 2015 = 100. Dette gjelder også alle tilbakegående indekser. Se egen artikkel.

Byggjekostnadsindeks for bustader. 2015=100
September 2019
Endring frå førre månad, prosentEndring frå førre år, prosentIndeks
1Byggjekostnadsindeks for bustader i alt er ein vege indeks av einebustader av tre og bustadblokker.
2Lønnskostnader for årets 1., 2., 3., og 4. kvartal reknes inn i byggjekostnadene for høvesvis mai, august, november og februar. Frå og med augustindeksen 2018 vert tala henta frå SSB sin kvartalsvise arbeidskostnadsindeks (AKI) med data frå a-ordninga.
Bustader i alt1-0,12,4112,1
Bustader i alt, arbeidskraft20,03,1111,1
Bustader i alt, materialar0,02,4113,2
Einebustader av tre, i alt0,02,6112,1
Einebustader av tre, materialar0,02,3112,9
Einebustader av tre, byggjearbeid unnateke stein-, jord- og sementarbeid0,02,5112,3
Einebustader av tre, byggjearbeid unnateke stein-, jord- og sementarbeid, materialar0,02,2113,0
Bustadblokker, i alt-0,22,2112,2
Bustadblokker, materialar0,02,4113,6

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB