360912
/priser-og-prisindekser/statistikker/bkibol/maaned
360912
statistikk
2019-07-05T08:00:00.000Z
Priser og prisindekser;Bygg, bolig og eiendom
no
bkibol, Byggjekostnadsindeks for bustader, byggekostnadsindeks, byggjekostnadar, arbeidskraftkostnader, materialkostnader, einebustader, bustadblokker, arbeidstype, elektrikararbeid, røyrleggjararbeid, grunnarbeid, materialtype, betong, armeringsstål, trelast, byggindeks, indeksreguleringByggekostnadsindekser , Bolig og boforhold, Bygg og anlegg, Bygg, bolig og eiendom, Priser og prisindekser
false

Byggjekostnadsindeks for bustaderjuni 2019

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Byggjekostnadsindeks for bustader. 2000=100
Juni 2019
Endring frå førre månad, prosentEndring frå førre år, prosentIndeks
1Byggjekostnadsindeks for bustader i alt er ein vege indeks av einebustader av tre og bustadblokker.
2Lønnskostnader for årets 1., 2., 3., og 4. kvartal reknes inn i byggjekostnadene for høvesvis mai, august, november og februar. Frå og med augustindeksen 2018 vert tala henta frå SSB sin kvartalsvise arbeidskostnadsindeks (AKI) med data frå a-ordninga.
Bustader i alt1-0,22,8191,9
Bustader i alt, arbeidskraft20,02,6197,8
Bustader i alt, materialar-0,33,1196,3
Einebustader av tre, i alt-0,12,8193,2
Einebustader av tre, materialar-0,12,9195,5
Einebustader av tre, byggjearbeid unnateke stein-, jord- og sementarbeid0,02,6193,8
Einebustader av tre, byggjearbeid unnateke stein-, jord- og sementarbeid, materialar0,02,6193,8
Bustadblokker, i alt-0,32,8191,8
Bustadblokker, materialar-0,63,4203,3

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB