276518
/priser-og-prisindekser/statistikker/bkibol/maaned
276518
Små endringer i byggjekostnadene
statistikk
2017-02-10T08:00:00.000Z
Priser og prisindekser;Bygg, bolig og eiendom
no
bkibol, Byggjekostnadsindeks for bustader, byggjekostnadar, arbeidskraftkostnader, materialkostnader, einebustader, bustadblokker, arbeidstypar (for eksempel elektrikararbeid, røyrleggjararbeid, grunnarbeid), materialtypar (for eksempel betong, armeringsstål, trelast), byggindeks, indeksreguleringBygg og anlegg, Bolig og boforhold, Byggekostnadsindekser , Priser og prisindekser, Bygg, bolig og eiendom
false
Statistikken viser byggekostnadsindeksen for bolighus. Byggekostnadene for boliger auka med 0,2 prosent frå desember 2016 til januar 2017.

Byggjekostnadsindeks for bustaderjanuar 2017

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

«I alt»-indeksene i kalkulatoren for perioden fra og med mai 2016 til og med desember 2016 ble rettet 14.2.2017.

 

 

Små endringer i byggjekostnadene

Byggjekostnadene for bustader gjekk opp med 0,2 prosent frå desember 2016 til januar i år og var 3,3 prosent høgare enn i januar 2016.

Byggjekostnadsindeks for bustader. 2000=100
Januar 2017
Endring frå førre månad, prosentEndring frå førre år, prosentIndeks
1Byggjekostnadsindeks for bustader i alt er ein vege indeks av einebustader av tre og bustadblokker.
Bustader i alt10,23,3179,5
Bustader i alt, arbeidskraft0,02,4185,8
Bustader i alt, materialar0,33,9182,9
Einebustader av tre0,22,9180,1
Einebustader av tre, materialar0,23,2181,2
Einebustader av tre, byggjearbeid unnateke stein-, jord- og sementarbeid0,13,0180,7
Einebustader av tre, byggjearbeid unnateke stein-, jord- og sementarbeid, materialar0,23,3180,2
Bustadblokker0,22,9178,4
Bustadblokker, materialar0,42,6186,7

Byggjekostnadene for bustader gjekk opp med 0,2 prosent frå desember i fjor til januar i år, og både einebustad av tre og bustadblokk gjekk opp med 0,2 prosent i same periode. Materialkostnadene for einebustad av tre og bustadblokk auka med høvesvis 0,2 prosent og 0,4 prosent. 

Frå januar 2016 til januar 2017 auka kostnadene for bygging av einebustader av tre og bustadblokker med 2,9 prosent for begge bustadtypene. Dei tilsvarande materialkostnadene steig med høvesvis 3,2 prosent og 2,6 prosent i same periode for einebustad og bustadblokk.

 

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB