140874
/priser-og-prisindekser/statistikker/bkibol/maaned
140874
Inga endring i byggjekostnadene
statistikk
2014-04-10T10:00:00.000Z
Priser og prisindekser;Bygg, bolig og eiendom
no
bkibol, Byggjekostnadsindeks for bustader, byggjekostnadar, arbeidskraftkostnader, materialkostnader, einebustader, bustadblokker, arbeidstypar (for eksempel elektrikararbeid, røyrleggjararbeid, grunnarbeid), materialtypar (for eksempel betong, armeringsstål, trelast), byggindeks, indeksreguleringBygg og anlegg, Bolig og boforhold, Byggekostnadsindekser , Priser og prisindekser, Bygg, bolig og eiendom
false
Byggjekostnadene for bustader var uendra frå februar til mars 2014.

Byggjekostnadsindeks for bustadermars 2014

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Inga endring i byggjekostnadene

Byggjekostnadene for bustader var uendra frå februar til mars i år. Kostnadene var 2,9 prosent høgare enn i mars 2013.

Byggjekostnadsindeks for bustader. 2000=100
Mars 2014
Endring frå førre månad, prosentEndring frå førre år, prosentIndeks
1Byggjekostnadsindeks for bustader i alt er ein vege indeks av einebustader av tre og bustadblokker.
Bustader i alt10,02,9165,7
Bustader i alt, arbeidskraft0,04,2174,7
Bustader i alt, materialar-0,12,1165,0
Einebustader av tre0,03,0166,2
Einebustader av tre, materialar-0,12,2164,1
Einebustader av tre, byggjearbeid unnateke stein-, jord- og sementarbeid-0,13,0165,9
Einebustader av tre, byggjearbeid unnateke stein-, jord- og sementarbeid, materialar-0,12,3162,8
Bustadblokker0,12,8166,9
Bustadblokker, materialar0,12,0171,7

Kostnadene for bygging av einebustader av tre viste inga endring, medan kostnadene for bustadblokker auka 0,1 prosent frå februar til mars i år. Byggjekostnadene for dei same bustadtypane auka høvesvis 3,0 og 2,8 prosent frå mars 2013 til mars 2014.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB