98707_not-searchable
/priser-og-prisindekser/statistikker/bkibol/maaned
98707
Stabile byggjekostnader
statistikk
2013-10-10T10:00:00.000Z
Priser og prisindekser;Bygg, bolig og eiendom
no
bkibol, Byggekostnadsindeks for bustader, byggekostnadsindeks, byggjekostnadar, arbeidskraftkostnader, materialkostnader, einebustader, bustadblokker, arbeidstype, elektrikararbeid, røyrleggjararbeid, grunnarbeid, materialtype, betong, armeringsstål, trelast, byggindeks, indeksreguleringByggekostnadsindekser , Bolig og boforhold, Bygg og anlegg, Bygg, bolig og eiendom, Priser og prisindekser
false

Byggekostnadsindeks for bustader15. september 2013

Gjelder Internet Explorer 8.0: En feil ved utskrift av byggekostnadskalkulatoren gjør at markering for boligtype og materialer blir feil. Resultatet er riktig, men markeringen viser feil. Vi anbefaler derfor å oppgradere eller å bruke en annen browser.

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Stabile byggjekostnader

Byggjekostnadene for bustader gjekk ned med 0,1 prosent frå august til september i år. Materialkostnadene auka med 0,1 prosent i den same perioden.

Byggjekostnadsindeks for bustader. 2000=100
September 2013
Endring frå førre månad, prosentEndring frå førre år, prosentIndeks
1Byggjekostnadsindeks for bustader i alt er ein vege indeks av einebustader av tre og bustadblokker.
Bustader i alt1-0,12,9163,2
Bustader i alt, arbeidskraft0,04,1171,6
Bustader i alt, materialar0,11,9162,8
Einebustader av tre-0,12,8163,6
Einebustader av tre, materialar0,12,0161,8
Einebustader av tre, byggjearbeid unnateke stein-, jord- og sementarbeid0,12,8163,5
Einebustader av tre, byggjearbeid unnateke stein-, jord- og sementarbeid, materialar0,11,9160,6
Bustadblokker-0,13,0164,5
Bustadblokker, materialar0,11,8169,6

Kostnadene for bygging av einebustader av tre og bustadblokker auka med høvesvis 2,8 og 3,0 prosent frå september 2012 til september 2013. Materialkostnadene for dei same bustadtypane steig med respektive 2,0 og 1,8 prosent i den same perioden.