Rapporter 2008/15

Prisnivåundersøkelse for Svalbard 2007

Statistisk sentralbyrå (SSB) gjennomførte i oktober 2007 en prisinnsamling i Longyearbyen på oppdrag for Longyearbyen Lokalstyre. Formålet var å måle prisnivået på Svalbard i forhold til fastlandet. I tillegg skulle SSB se på utviklingen i prisnivået på Svalbard over tid ved å gjøre en sammenlikning mot resultatene fra forrige tilsvarende prisnivåundersøkelse i 2001.

Undersøkelsen viser at det er betraktelige forskjeller i prisnivå mellom Svalbard og fastlandet. I 2007 var prisnivået på Svalbard for en gjennomsnittlig Svalbard-husholdning rundt 17 prosent lavere enn på fastlandet.

Tilsvarende er prisnivået på varer og tjenester tilnærmet uendret i perioden 2001-2007.

Arbeidet i Statistisk sentralbyrå ble koordinert av Janne Myklebust. Estrellita Rauan og Knut Linnerud har samlet inn prisene fra Longyearbyen, og har sammen med Myklebust også deltatt i planlegging og gjennomføring av prosjektet. Katharina Henriksen og Pia Skare Rønnevik har hjulpet til med beregning av resultatene. Rapporten er skrevet av Knut Linnerud og Estrellita Rauan. Lasse Sandberg og Randi Johannessen har vært rådgivere for prosjektet.

Prosjektstøtte: Prosjektet er finansiert av Longyearbyen lokalstyre.

Om publikasjonen

Tittel

Prisnivåundersøkelse for Svalbard 2007

Ansvarlige

Knut Linnerud, Estrellita Cometa Rauan

Serie og -nummer

Rapporter 2008/15

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emner

Priser og prisindekser, Konsumpriser, Inntekt og forbruk

ISBN (elektronisk)

978-82-537-7364-3

ISBN (trykt)

9788253773636

ISSN

0806-2056

Antall sider

35

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt