436812_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/skatteregn/maaned
436812
statistikk
2021-02-19T08:00:00.000Z
Offentlig sektor;Svalbard
no
skatteregn, Skatterekneskap, skatteinnbetalingar, skattefordeling, skatteart, avgifterSkatteregnskap, Offentlig sektor, Offentlig sektor, Svalbard
false

Skatterekneskapjanuar 2021

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Innbetalt skatt hittil i år
Milliardar kronerEndring i prosent frå året før
Januar 2019Januar 2020Januar 2021Januar 2020Januar 2021
I alt971011024,70,9
Skatt til kommuneforvaltninga2425253,00,3
Skatt til staten2323261,49,2
Skatt på utvinning av petroleum010298,6-100,1
Innbetalingar til folketrygda4952515,9-1,0