397987_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/skatteregn/maaned
397987
statistikk
2020-11-19T08:00:00.000Z
Offentlig sektor;Svalbard
no
skatteregn, Skatterekneskap, skatteinnbetalingar, skattefordeling, skatteart, avgifterSkatteregnskap, Offentlig sektor, Offentlig sektor, Svalbard
false

Skatterekneskapoktober 2020

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Innbetalt skatt hittil i år
Milliardar kronerEndring i prosent frå året før
Oktober 2018Oktober 2019Oktober 2020Oktober 2019Oktober 2020
I alt7137587236,3-4,6
Skatt til kommuneforvaltninga1571631623,3-0,3
Skatt til staten1972142518,517,6
Skatt på utvinning av petroleum971074010,2-62,9
Innbetalingar til folketrygda2612742705,0-1,6