397969_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/skatteregn/maaned
397969
statistikk
2020-02-18T08:00:00.000Z
Offentlig sektor;Svalbard
no
skatteregn, Skatterekneskap, skatteinnbetalingar, skattefordeling, skatteart, avgifterSkatteregnskap, Offentlig sektor, Offentlig sektor, Svalbard
false

Skatterekneskapjanuar 2020

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Innbetalt skatt hittil i år
Milliardar kronerEndring i prosent frå året før
Januar 2018Januar 2019Januar 2020Januar 2019Januar 2020
I alt91971016,54,7
Skatt til kommuneforvaltninga2324254,83,0
Skatt til staten2223236,01,4
Skatt på utvinning av petroleum001
Innbetalingar til folketrygda4649527,15,9