367389_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/skatteregn/maaned
367389
statistikk
2019-12-16T08:00:00.000Z
Offentlig sektor;Svalbard
no
skatteregn, Skatterekneskap, skatteinnbetalingar, skattefordeling, skatteart, avgifterSkatteregnskap, Offentlig sektor, Offentlig sektor, Svalbard
false

Skatterekneskapnovember 2019

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Innbetalt skatt hittil i år
Milliardar kronerEndring i prosent frå året før
November 2017November 2018November 2019November 2018November 2019
I alt7908499177,48,1
Skatt til kommuneforvaltninga1871942043,84,8
Skatt til staten2522532720,47,7
Skatt på utvinning av petroleum508711173,728,7
Innbetalingar til folketrygda3013153304,54,7