367383_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/skatteregn/maaned
367383
statistikk
2019-09-18T08:00:00.000Z
Offentlig sektor;Svalbard
no
skatteregn, Skatterekneskap, skatteinnbetalingar, skattefordeling, skatteart, avgifterSkatteregnskap, Offentlig sektor, Offentlig sektor, Svalbard
false

Skatterekneskapaugust 2019

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Innbetalt skatt hittil i år
Milliardar kronerEndring i prosent frå året før
August 2017August 2018August 2019August 2018August 2019
I alt5335706107,07,1
Skatt til kommuneforvaltninga1171201253,03,5
Skatt til staten178173185-2,87,0
Skatt på utvinning av petroleum40718580,119,2
Innbetalingar til folketrygda1992062163,54,9