367235_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/skatteregn/maaned
367235
statistikk
2019-05-16T08:00:00.000Z
Offentlig sektor;Svalbard
no
skatteregn, Skatterekneskap, skatteinnbetalingar, skattefordeling, skatteart, avgifterSkatteregnskap, Offentlig sektor, Offentlig sektor, Svalbard
false

Skatterekneskapapril 2019

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Innbetalt skatt hittil i år
Milliardar kronerEndring i prosent frå året før
April 2017April 2018April 2019April 2018April 2019
I alt2742973268,59,7
Skatt til kommuneforvaltninga5658614,34,3
Skatt til staten1051101194,78,7
Skatt på utvinning av petroleum18314272,036,5
Innbetalingar til folketrygda95981043,45,7