367227_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/skatteregn/maaned
367227
statistikk
2019-02-18T08:00:00.000Z
Offentlig sektor;Svalbard
no
skatteregn, Skatterekneskap, skatteinnbetalingar, skattefordeling, skatteart, avgifterSkatteregnskap, Offentlig sektor, Offentlig sektor, Svalbard
false

Skatterekneskapjanuar 2019

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Innbetalt skatt hittil i år
Milliardar kronerEndring i prosent frå året før
Januar 2017Januar 2018Januar 2019Januar 2018Januar 2019
I alt8991971,86,5
Skatt til kommuneforvaltninga2223244,64,8
Skatt til staten222223-1,46,0
Skatt på utvinning av petroleum000
Innbetalingar til folketrygda4546492,27,1