335781_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/skatteregn/maaned
335781
statistikk
2018-12-14T08:00:00.000Z
Offentlig sektor;Svalbard
no
skatteregn, Skatterekneskap, skatteinnbetalingar, skattefordeling, skatteart, avgifterSkatteregnskap, Offentlig sektor, Offentlig sektor, Svalbard
false

Skatterekneskapnovember 2018

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Innbetalt skatt hittil i år
Milliardar kronerEndring i prosent frå året før
November 2016November 2017November 2018November 2017November 2018
I alt7447908496,27,4
Skatt til kommuneforvaltninga1801871944,13,8
Skatt til staten2382522535,50,4
Skatt på utvinning av petroleum33508749,773,7
Innbetalingar til folketrygda2923013153,24,5