335795_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/skatteregn/maaned
335795
statistikk
2018-11-16T08:00:00.000Z
Offentlig sektor;Svalbard
no
skatteregn, Skatterekneskap, skatteinnbetalingar, skattefordeling, skatteart, avgifterSkatteregnskap, Offentlig sektor, Offentlig sektor, Svalbard
false

Skatterekneskapoktober 2018

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Innbetalt skatt hittil i år
Milliardar kronerEndring i prosent frå året før
Oktober 2016Oktober 2017Oktober 2018Oktober 2017Oktober 2018
I alt6306577134,38,4
Skatt til kommuneforvaltninga1451511573,74,3
Skatt til staten1901991975,2-1,2
Skatt på utvinning av petroleum51569711,372,4
Innbetalingar til folketrygda2442512612,64,2