335793_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/skatteregn/maaned
335793
statistikk
2018-10-18T08:00:00.000Z
Offentlig sektor;Svalbard
no
skatteregn, Skatterekneskap, skatteinnbetalingar, skattefordeling, skatteart, avgifterSkatteregnskap, Offentlig sektor, Offentlig sektor, Svalbard
false

Skatterekneskapseptember 2018

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Innbetalt skatt hittil i år
Milliardar kronerEndring i prosent frå året før
September 2016September 2017September 2018September 2017September 2018
I alt6256476893,56,5
Skatt til kommuneforvaltninga1441491553,83,6
Skatt til staten1962072035,8-1,9
Skatt på utvinning av petroleum434172-3,674,2
Innbetalingar til folketrygda2432492592,63,9