321099_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/skatteregn/maaned
321099
statistikk
2018-09-18T08:00:00.000Z
Offentlig sektor;Svalbard
no
skatteregn, Skatterekneskap, skatteinnbetalingar, skattefordeling, skatteart, avgifterSkatteregnskap, Offentlig sektor, Offentlig sektor, Svalbard
false

Skatterekneskapaugust 2018

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Innbetalt skatt hittil i år
Milliardar kronerEndring i prosent frå året før
August 2016August 2017August 2018August 2017August 2018
I alt5155335703,47,0
Skatt til kommuneforvaltninga1131171203,73,0
Skatt til staten1661781736,9-2,8
Skatt på utvinning av petroleum424071-6,080,1
Innbetalingar til folketrygda1941992062,43,5