321097_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/skatteregn/maaned
321097
statistikk
2018-08-17T08:00:00.000Z
Offentlig sektor;Svalbard
no
skatteregn, Skatterekneskap, skatteinnbetalingar, skattefordeling, skatteart, avgifterSkatteregnskap, Offentlig sektor, Offentlig sektor, Svalbard
false

Skatterekneskapjuli 2018

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Innbetalt skatt hittil i år
Milliardar kronerEndring i prosent frå året før
Juli 2016Juli 2017Juli 2018Juli 2017Juli 2018
I alt4975085382,25,9
Skatt til kommuneforvaltninga1101141183,73,8
Skatt til staten1631751707,3-2,7
Skatt på utvinning av petroleum332446-29,496,7
Innbetalingar til folketrygda1911962032,53,9