321095_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/skatteregn/maaned
321095
statistikk
2018-07-13T08:00:00.000Z
Offentlig sektor;Svalbard
no
skatteregn, Skatterekneskap, skatteinnbetalingar, skattefordeling, skatteart, avgifterSkatteregnskap, Offentlig sektor, Offentlig sektor, Svalbard
false

Skatterekneskapjuni 2018

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Innbetalt skatt hittil i år
Milliardar kronerEndring i prosent frå året før
Juni 2016Juni 2017Juni 2018Juni 2017Juni 2018
I alt4134244472,65,3
Skatt til kommuneforvaltninga9093963,43,5
Skatt til staten1431561509,1-3,7
Skatt på utvinning av petroleum342646-24,175,9
Innbetalingar til folketrygda1471501552,13,5