321091_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/skatteregn/maaned
321091
statistikk
2018-05-16T08:00:00.000Z
Offentlig sektor;Svalbard
no
skatteregn, Skatterekneskap, skatteinnbetalingar, skattefordeling, skatteart, avgifterSkatteregnskap, Offentlig sektor, Offentlig sektor, Svalbard
false

Skatterekneskapapril 2018

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Innbetalt skatt hittil i år
Milliardar kronerEndring i prosent frå året før
April 2016April 2017April 2018April 2017April 2018
I alt2702742971,38,5
Skatt til kommuneforvaltninga5356586,24,3
Skatt til staten1031051101,94,7
Skatt på utvinning av petroleum231831-20,872,0
Innbetalingar til folketrygda9295983,23,4