321089_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/skatteregn/maaned
321089
statistikk
2018-04-17T08:00:00.000Z
Offentlig sektor;Svalbard
no
skatteregn, Skatterekneskap, skatteinnbetalingar, skattefordeling, skatteart, avgifterSkatteregnskap, Offentlig sektor, Offentlig sektor, Svalbard
false

Skatterekneskapmars 2018

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Innbetalt skatt hittil i år
Milliardar kronerEndring i prosent frå året før
Mars 2016Mars 2017Mars 2018Mars 2017Mars 2018
I alt2312362492,15,6
Skatt til kommuneforvaltninga5154566,73,6
Skatt til staten7778800,33,7
Skatt på utvinning av petroleum11915-18,562,7
Innbetalingar til folketrygda9194973,62,8