301832_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/skatteregn/maaned
301832
statistikk
2017-10-17T08:00:00.000Z
Offentlig sektor;Svalbard
no
skatteregn, Skatterekneskap, skatteinnbetalingar, skattefordeling, skatteart, avgifterSkatteregnskap, Offentlig sektor, Offentlig sektor, Svalbard
false

Skatterekneskapseptember 2017

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Innbetalt skatt hittil i år
Milliardar kronerEndring i prosent frå året før
September 2015September 2016September 2017September 2016September 2017
I alt653625647-4,23,5
Skatt til kommuneforvaltninga1341441497,93,8
Skatt til staten196196207-0,25,8
Skatt på utvinning av petroleum874341-50,8-3,6
Innbetalingar til folketrygda2362432492,62,6