Skatteetaten - StatRes (opphørt)2013

Denne statistikken er opphørt. Liknende statistikk finnes i statistikkene Skatt for selskaper og Skattestatistikk for personer, samt på websidene til Skatteetaten.

Innhold

Arkiv for Skatteetaten - StatRes (opphørt) - årlig

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
14. august 2014 2013 Stadig flere velger elektronisk selvangivelse
19. august 2013 2012 To av tre benyttet seg av leveringsfritak
1. oktober 2012 2011 7 av 10 telefoner ble besvart
31. oktober 2011 2010 Flere arvesaker behandlet innen et halvt år
21. desember 2010 2008-2009 To tredeler av utgiftene var lønn