54511
/offentlig-sektor/statistikker/skatt_statres/aar
54511
Flere arvesaker behandlet innen et halvt år
statistikk
2011-10-31T10:00:00.000Z
Offentlig sektor
no
skatt_statres, Skatteetaten - StatRes (opphørt), arvesaker, gavesaker, folkeregistrering, skatteoppgjør, skatteklager, restskatt, omsetningsoppgaver, elektroniske tjenester.Statlige finanser, Offentlig sektor
false

Skatteetaten - StatRes (opphørt)2010

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Flere arvesaker behandlet innen et halvt år

Skatteetaten behandlet 90 prosent av arve- og gavesakene i 2010 innen seks måneder. Det er en økning på 27 prosent fra året før.

Skatteetaten behandlet 44 594 arve- og gavesaker i fjor. Fastsatt arveavgift var 2,2 milliarder kroner.

Det ble til sammenligning behandlet 48 551 arve- og gavesaker i 2009, og fastsatt arveavgift var på 2,7 milliarder kroner. 71 prosent av sakene i 2009 ble behandlet innen et halvt år.

Økt antall anmeldelser

Skatteetaten anmeldte 1 007 saker i 2010. Det var nesten tre ganger så mange som året før, da det var 380 anmeldelser. Det er unndragelse eller medvirkning til unndragelse av skatt som kan føre til anmeldelse, samt manglende levering av pliktige oppgaver, for eksempel selvangivelse og merverdiavgiftsoppgaver.

Flere benytter seg av elektroniske tjenester

Skatteetaten tilbyr mange elektroniske tjenester, og brukerne har mulighet for å levere mange skjemaer og meldinger elektronisk. Over halvparten av alle som ønsket nytt skattekort i 2010 sendte inn denne søknaden elektronisk. Andelen av de som meldte flytting innenlands elektronisk var på 64 prosent. Videre valgte seks av ti lønnstakere og pensjonister å godkjenne den forhåndsutfylte selvangivelsen uten å gjøre endringer, og de slapp dermed å sende selvangivelsen til Skatteetaten. Av de som valgte å sende selvangivelsen, var det 58 prosent av lønnstakerne og pensjonistene som leverte elektronisk.

Det er mulig for skattytere å motta selvangivelsen kun på elektronisk form og ikke på papir. Det var 274 921 skattytere i 2010 som valgte denne løsningen.

Flere besvarte anrop

Mange henvendelser skjer allikevel telefonisk til etaten. I 2010 var det 2,7 millioner anrop til Skatteetatens veiledningstjeneste på telefon, Skatteopplysningen, hvorav 83 prosent ble besvart. Sammenlignet med året før var det en liten økning i andelen av besvarte anrop, mens antall anrop lå på samme nivå.

Fra og med statistikkåret 2010 har det vært en større omlegging til et nytt datasystem for ligningsbehandling i Skatteetaten, noe som kan påvirke sammenlignbarhet med tidligere årganger for enkelte indikatorer.