172829_tabell_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/skatt_statres/aar
172829_tabell
statistikk
2014-08-14T10:00:00.000Z
Offentlig sektor
no
true
Snaut 700 000 mottok selvangivelsen for inntektsåret 2012 kun elektronisk. Statistikken viser også antall skattytere som benyttet seg av leveringsfritak i 2013.

Skatteetaten - StatRes (opphørt)2013

Denne statistikken er opphørt. Liknende statistikk finnes i statistikkene Skatt for selskaper og Skattestatistikk for personer, samt på websidene til Skatteetaten.

Innhold