85003
/offentlig-sektor/statistikker/skatt_statres/aar
85003
7 av 10 telefoner ble besvart
statistikk
2012-10-01T10:00:00.000Z
Offentlig sektor
no
skatt_statres, Skatteetaten - StatRes (opphørt), arvesaker, gavesaker, folkeregistrering, skatteoppgjør, skatteklager, restskatt, omsetningsoppgaver, elektroniske tjenester.Statlige finanser, Offentlig sektor
false

Skatteetaten - StatRes (opphørt)2011

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

7 av 10 telefoner ble besvart

Skatteetatens veiledningstjeneste, Skatteopplysningen, besvarte 69 prosent av telefonanropene knyttet til selvangivelse og skattekort for lønnstakere og pensjonister i 2011. Dette er en nedgang fra 80 prosent året før.

Samtidig opplevde etaten en liten nedgang i totalt antall telefonanrop fra 2010 til 2011. Det var i alt nesten 2,7 millioner anrop i 2011. Den totale svarprosenten for telefonhenvendelser var på 75, altså noe høyere enn for henvendelser om selvangivelsen og skattekort alene.

Stadig flere benytter seg av elektroniske tjenester

Også i 2011 var det en økning i bruk av de elektroniske tjenestene som Skatteetaten tilbyr. Det er mulig for skattytere å motta selvangivelsen kun på elektronisk form og ikke på papir, og i 2011 var det drøyt 430 000 skattytere, eller 10 prosent, som valgte denne løsningen. Dette er en forbedring på hele 56 prosent fra året før. Vekst var det også for andelen av lønnstakere og pensjonister som benyttet seg av elektronisk levering av selvangivelsen, mens elektronisk leverte selvangivelser for selskaper gikk noe ned.

Regnskapskontroller endrer inntektsgrunnlaget

Antall gjennomførte regnskapskontroller i 2011 endte på 5 813, en nedgang på 364 kontroller fra 2010. Regnskapskontroller trenger ikke å ha samme definisjon fra ett år til et annet, noe som kan påvirke antall kontroller. Kontrollene kan uansett føre til større eller mindre endringer i inntektsgrunnlag. Inntektsgrunnlaget i 2011 ble endret med 29 milliarder kroner, mot kun 6,3 milliarder kroner i endring året før.

Over 97 000 klager på skatteoppgjør

I 2011 ble det behandlet vel 97 400 klager på skatteoppgjøret, og hele 93 prosent ble behandlet innen 3 måneder.

Færre årsverk

I StatRes beregnes antall årsverk som summen av den avtalte arbeidstiden omregnet til heltidsjobber, eksklusive legemeldt sykefravær og foreldrepermisjoner. Antall avtalte årsverk i Skatteetaten var 5 621 årsverk i 2011, som er samme nivå som i 2009. Det har vært en jevn økning i antall avtalte årsverk de siste årene, mens det nå var en reduksjon med 106 årsverk fra 2010.