121820
/offentlig-sektor/statistikker/skatt_statres/aar
121820
To av tre benyttet seg av leveringsfritak
statistikk
2013-08-19T10:00:00.000Z
Offentlig sektor
no
skatt_statres, Skatteetaten - StatRes (opphørt), arvesaker, gavesaker, folkeregistrering, skatteoppgjør, skatteklager, restskatt, omsetningsoppgaver, elektroniske tjenester.Statlige finanser, Offentlig sektor
false

Skatteetaten - StatRes (opphørt)2012

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

To av tre benyttet seg av leveringsfritak

67 prosent av lønnstakerne og pensjonistene gjorde ikke endringer i selvangivelsen og valgte altså leveringsfritak i 2012. Av de lønnstakerne og pensjonistene som leverte selvangivelse, valgte 64 prosent å levere elektronisk.

StatRes Skatt - hovedtall
2010201120122011 - 2012
Endring i prosent
Ressursinnsats
Egenproduksjon (mill. kr)5 0375 0965 1951,9
Avtalte årsverk eksklusive lange fravær5 7275 6215 597-0,4
Aktiviteter og tjenester
Personer som fikk skatteoppgjør4 153 7884 357 3014 479 6862,8
Selskaper som fikk skatteoppgjør234 239239 995241 0530,4
Behandlede arv- og gavesaker44 59445 82646 3351,1
Behandlede personregistreringer i alt1 552 6701 650 5261 744 5555,7
Anrop til Skatteopplysningen2 740 0452 666 1152 193 548-17,7
Andel besvarte anrop til Skatteopplysning83,174,673,3-1,7
Andel som benyttet leveringsfritak på selvangivelsen for lønnsmottaker og pensjonister64,465,367,12,8
Resultater
Andel klager på skatteoppgjøret behandlet innen 3 måneder88,893,286,9-6,8
Andel arv- og gavesaker behandlet innen 6 måneder90,291,367,6-26,0
Anmeldelser1 0078348562,6

Det var 81 prosent av de personlig næringsdrivende som leverte selvangivelsen elektronisk, og tilsvarende andel for selskapene var 87 prosent. Elektronisk innlevering av omsetningsoppgaven for merverdiavgiftsberegning ble gjort obligatorisk fra 2012, og over 98 prosent av oppgavene kom dermed inn elektronisk.

Antall telefonhenvendelser går ned

Skatteetatens telefontjeneste mottok nesten 2,2 millioner anrop i 2012. Det var allikevel 473 000, eller 22 prosent, færre anrop enn året før. Telefonanropene har gått ned hvert år siden 2008. Samtidig har bruken av de elektroniske tjenestene økt. Som eksempel kan det nevnes at 63 prosent av dem som søkte om nytt skattekort i 2012, gjorde dette via etatens nettsider. I 2008 var det 48 prosent som brukte elektronisk søknad om nytt skattekort.

Kontroller førte til betydelige endringer

I 2012 ble det gjennomført 7 000 regnskapskontroller av næringsdrivendes og selskapers regnskaper, og resultatet av kontrollene ble en endring i inntektsgrunnlaget på 29 milliarder kroner. Videre medførte likningskontroller endringer i alminnelig inntekt for både personer og selskaper, der alminnelig inntekt for personer ble endret med 15 milliarder kroner. Av dette var 3 milliarder kroner til gunst for personer og 12 milliarder kroner til ugunst . Alminnelig inntekt for selskaper ble endret med 14 milliarder kroner, hvorav 2 milliarder kroner gikk til gunst og 12 milliarder kroner til ugunst for selskaper.