231366_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/kostrahoved/aar-reviderte
231366
Nøkkeltall for kommunenes virksomhet
statistikk
2016-06-15T10:00:00.000Z
Offentlig sektor
no
kostrahoved, KOSTRA - KOmmune-STat-RApportering, kommunestatistikk, kommunal virksomhet, styringsinformasjonKOSTRA, Offentlig sektor
false
KOSTRA, nøkkeltall, grunnlagsdata, kommuner, fylkeskommuner

KOSTRA - KOmmune-STat-RApportering2015, reviderte tall

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Nøkkeltall for kommunenes virksomhet

Flere kommuner enn noen gang tidligere har levert fullstendig regnskaps- og tjenestetall. I KOSTRA kan du finne nøkkeltall på hvor mye din kommune bruker på blant annet barnehager, grunnskole eller helsetjenester.

KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som opplyser om kommunal og fylkeskommunal virksomhet. Tallmaterialet omfatter det meste av virksomheten i kommunene og fylkeskommunene: økonomi, skoler, helse, kultur, miljø, sosiale tjenester, boliger, tekniske tjenester og samferdsel. Tallene belyser prioritering, dekningsgrad og produktivitet ved hjelp av et stort antall nøkkeltall.

Bedret datainngang for kommuner og fylkeskommuner

For kommunene økte svarprosenten med om lag 1 prosent i snitt for både regnskaps- og tjenesterapporteringen. For fylkeskommunene er det kun foretakene som ødelegger for en svarprosent på 100.

Alle kommuner og fylkeskommuner har rapportert og levert de fleste av sine skjemaer. Regnskapsrapporteringen er bedret i forhold til fjoråret. Regnskapstallene bygger på rapporter fra alle kommuner og fylkeskommuner. Svarprosenten for kommunale foretak (KF) og interkommunale selskaper (IKS) er ca. 85 prosent for kommunale KF og IKS, og 76 prosent for de fylkeskommunale. Svarprosenten for tjenesterapporteringen varierer fra 92 til 100. Det er dessuten hentet data fra flere kilder utenfor SSB, for eksempel fra direktorater som selv samler inn data fra kommunene.

De innrapporterte tallene har vært igjennom kontroller, både i kommunene og fylkeskommunene og i SSB. På de fleste områder vil dataene kunne regnes som ferdig kontrollert/rettet, men på enkelte områder må det kunne påregnes endringer også etter publisering. Datamaterialet vil være oppdatert med eventuelle rettelser og for sent rapporterte skjema ved publiseringen i mars neste år.

Flere detaljer

NAVs Aa-register har vært hovedkilde for årsverkstall i KOSTRA fram til 2014. Overgangen til a-ordningen gjør at det publiseres 2015-tall årsverk, men at disse ikke blir korrigert for lange fravær. For overordnede tall for sysselsatte, se egen tabell, S1. Sysselsetting i kommunene/fylkeskommunene.

For flere tjenesteområder finnes faktaark både for kommunen og for kommunen som konsern.