198225
/offentlig-sektor/statistikker/kostrahoved/aar-reviderte
198225
Nøkkeltall for kommunenes virksomhet
statistikk
2015-06-15T10:00:00.000Z
Offentlig sektor
no
kostrahoved, KOSTRA - KOmmune-STat-RApportering, kommunestatistikk, kommunal virksomhet, styringsinformasjonKOSTRA, Offentlig sektor
false
KOSTRA, nøkkeltall, grunnlagsdata, kommuner, fylkeskommuner.

KOSTRA - KOmmune-STat-RApportering2014, reviderte tall

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Nøkkeltall for kommunenes virksomhet

For første gang har samtlige kommuner og fylkeskommuner rapportert regnskapstall. Brukergrensesnittet i KOSTRA er også noe endret, først og fremst for at faktaarksløsningen skal bli raskere og mer stabil.

KOSTRA er et nasjonalt informasjonssystem som opplyser om kommunal og fylkeskommunal virksomhet. Tallmaterialet omfatter det meste av virksomheten i kommunene og fylkeskommunene, det vil si økonomi, skoler, helse, kultur, miljø, sosiale tjenester, boliger, tekniske tjenester og samferdsel. Prioritering, dekningsgrad og produktivitet belyses ved hjelp av et stort antall nøkkeltall.

Omtrent samme datainngang som for fjoråret

Alle kommuner og fylkeskommuner har denne gangen rapportert. Til tross for at svarprosenten var dårligere i mars, er datainngangen nå omtrent som den var for reviderte tall i juni 2014.

Regnskapstallene bygger på rapporter fra alle kommuner og fylkeskommuner. Svarprosenten for kommunale og fylkeskommunale foretak (KF/FKF) og interkommunale selskaper (IKS) er om lag 84 prosent for kommunale KF og IKS, og 73 prosent for de fylkeskommunale. For tjenesterapporteringen varierer svarprosenten fra 90 til 100, omtrent som for 2013. I tillegg er det hentet data fra flere kilder utenfor SSB, for eksempel fra direktorater som selv samler inn data fra kommunene.

De innrapporterte tallene har vært igjennom kontroller, både i kommunene, fylkeskommunene og i SSB. På de fleste områder vil dataene kunne regnes som ferdig kontrollert/rettet, men det må kunne påregnes endringer også etter publisering. Datamaterialet vil være oppdatert med eventuelle rettelser og for sent rapporterte skjema ved publiseringen i mars neste år.

Endringer i brukergrensesnitt

Brukergrensesnittet er noe endret, først og fremst for at faktaark-løsningen skal bli raskere og mer stabil. De aller fleste funksjonene er beholdt, men noen finner du på et annet sted enn tidligere, se brukerveiledningen «KOSTRA i lett oppusset drakt» 

Ny kommunegruppering

Kommunegrupperingen er også oppdatert og bygger på regnskaps- og innbyggertall for 2013. Den nye grupperingen er lagt inn for årene 2013 og 2014. For de øvrige årene blir grupperingen som bygger på data for 2008 beholdt.

For flere tjenesteområder finnes faktaark både for kommunen og for kommunen som konsern.

Til tallene

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB