Statens pensjonsfond Norge (opphørt)2. halvår 2015

Statistikken er opphørt. Se websidene til Folketrygdfondet.

 

Denne statistikken inkluderer ikke poster i Folketrygdfondets balanse utover Statens pensjonsfond Norge.

 

Innhold

Arkiv for Statens pensjonsfond Norge (opphørt) - halvårlig

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
21. mars 2001 2. halvår 2000 Økt kapital i Folketrygdfondet
19. september 2000 1. halvår 2000 Folketrygdfondets balanse redusert
24. mars 2000 2. halvår 1999 Økt kapital i Folketrygdfondet
19. oktober 1999 1. halvår 1999 Økt kapital i folketrygdfondet