11337
/offentlig-sektor/statistikker/folketrygdfond/halvaar
11337
Økt kapital i folketrygdfondet
statistikk
1999-10-19T10:00:00.000Z
Offentlig sektor
no
folketrygdfond, Statens pensjonsfond Norge (opphørt), folketrygdfondet, aksjer, andeler, bankinnskudd, obligasjoner, grunnfondsbevis, eiendeler, gjeld, egenkapitalStatlige finanser, Offentlig sektor
false

Statens pensjonsfond Norge (opphørt)1. halvår 1999

Statistikken er opphørt. Se websidene til Folketrygdfondet.

 

Denne statistikken inkluderer ikke poster i Folketrygdfondets balanse utover Statens pensjonsfond Norge.

 

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Økt kapital i folketrygdfondet

Folketrygdfondets balanse viser at kapitalen økte med 5,8 milliarder kroner eller 5,2 prosent 1. halvår i år. Den totale kapitalen var dermed på 117,1 milliarder per 30. juni.

Til sammenligning var folketrygdens utgifter i 1998 på 151 milliarder kroner. Det er særlig beholdningen av sertifikater og utlån til statskassen som har økt, mens obligasjonsbeholdningen er redusert med 11,1 prosent sammenlignet med tallene per 31. desember 1998. For halvårstallene er finansobjektene sertifikater, obligasjoner og aksjer vurdert til kostpris.

Tabeller: