11335
/offentlig-sektor/statistikker/folketrygdfond/halvaar
11335
Økt kapital i Folketrygdfondet
statistikk
2000-03-24T10:00:00.000Z
Offentlig sektor
no
folketrygdfond, Statens pensjonsfond Norge (opphørt), folketrygdfondet, aksjer, andeler, bankinnskudd, obligasjoner, grunnfondsbevis, eiendeler, gjeld, egenkapitalStatlige finanser, Offentlig sektor
false

Statens pensjonsfond Norge (opphørt)2. halvår 1999

Statistikken er opphørt. Se websidene til Folketrygdfondet.

 

Denne statistikken inkluderer ikke poster i Folketrygdfondets balanse utover Statens pensjonsfond Norge.

 

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Økt kapital i Folketrygdfondet

Folketrygdfondets balanse viser at kapitalen økte med 3,5 milliarder kroner eller 3,0 prosent 2. halvår 1999. Den totale kapitalen var dermed på 120,6 milliarder kroner ved utgangen av fjoråret.

Sammenlignet med beholdningene per 30. juni 1999 er det særlig økning i finansobjektene sertifikater, utlån og andre fordringer, mens beholdningen av obligasjoner har gått ned. Den sterke økningen i andre fordringer på 22,3 prosent 2. halvår 1999 skyldes at urealiserte verdipapirgevinster er inkludert i dette finansobjektet.

Tabeller: