11333
/offentlig-sektor/statistikker/folketrygdfond/halvaar
11333
Folketrygdfondets balanse redusert
statistikk
2000-09-19T10:00:00.000Z
Offentlig sektor
no
folketrygdfond, Statens pensjonsfond Norge (opphørt), folketrygdfondet, aksjer, andeler, bankinnskudd, obligasjoner, grunnfondsbevis, eiendeler, gjeld, egenkapitalStatlige finanser, Offentlig sektor
false

Statens pensjonsfond Norge (opphørt)1. halvår 2000

Statistikken er opphørt. Se websidene til Folketrygdfondet.

 

Denne statistikken inkluderer ikke poster i Folketrygdfondets balanse utover Statens pensjonsfond Norge.

 

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Folketrygdfondets balanse redusert

Folketrygdfondets balanse per 30. juni 2000 viser en reduksjon på knappe 2 milliarder kroner, når andre fordringer er holdt utenfor. Den samlede kapitalen i Folketrygdfondet var da om lag 110,2 milliarder kroner.

Folketrygdfondets beholdning av utlån og obligasjoner per 30. juni 2000, viser en reduksjon fra 2. halvår 1999. For utlån var reduksjonen om lag 2,7 milliarder kroner, mens den for obligasjoner var ca. 2,6 milliarder kroner. Dette tilsvarer en prosentvis reduksjon på henholdsvis 4 prosent og 9 prosent i løpet av 1. halvår 2000. Folketrygdfondets beholdning av sertifikater steg imidlertid med nærmere 3 milliarder, eller 54 prosent, siden nyttår.

Tabeller: