Tabell

Avfallsregnskap for Norge, etter materiale.
1000 tonnAndelProsent
2010 - 20112006 - 2011
2011
Materialtype i alt, uten forurensende masser9 890100,04,62,0
Papir,papp og drikke-kartong1 08511,0-2,0-13,0
Metall1 09611,12,87,8
Plast4784,88,98,1
Glass2142,22,4-4,9
Treavfall1 81518,49,39,8
Tekstil1131,1-3,4-8,1
Våtorganisk avfall1 45214,7-2,71,3
Betong og tegl7107,23,80,4
Slam2272,311,3-8,5
Andre materialer1 44114,69,7-3,9
Farlig avfall1 25912,78,314,2